Säsongsavgift

Friidrottens avgifter

Av alla, som deltar i friidrottssektionens verksamhet (tävlingar i Lovisa, ledda träningar, idrottsklubbar, medlemsverksamhet mm.) uppbärs för perioderna 1.5–31.8 och 1.9–30.4 säsongavgift 25€/säsong/person. Ifall 3 personer eller flera från samma familj deltar, är avgiften 50€/familj. Avgiften inkluderar även en T-skjorta med Tors logo. Dessutom har friidrottare som deltar i värdetävlingar, möjlighet att på vissa villkor delvis få kostnaderna för träningsläger och tävlingar ersatta av föreningen.

Lovisa Tors medlemsavgift

Av alla, som deltar i Lovisa Tors verksamhet (oberoende av idrottsgren och sektion), uppbärs en gång/år för tiden 1.5 – 30.4 föreningens medlemsavgift 25€/person. På årsmötet i september fastslås medlemsavgiftens storlek.

Friidrottslicens

För att delta i Lovisa Tors egna tävlingar och även andra inofficiella tävlingar behöver man inte inlösa tävlingslicens. Lovisa Tor rekommenderar dock, att alla idrottare, som på något vis deltar i vår verksamhet (träningar,tävlingar, övrig verksamhet) har en ikraftvarande friidrottslicens/Sporttiturva=olycksfallsförsäkring eller någon annan motsvarande personlig olycksfallsförsäkring.

Friidrottslicens (tävlingslicens)

Enligt Finlands Idrottsförbunds (SUL) förbundsstyrelses beslut är tävlingslicens (obligatorisk i alla officiella friidrottstävlingar.
Anmälning till de officiella tävlingarna sker via SUL:n Kilpailukalenterin och lyckas endast om den tävlande har en ikraftvarande tävlingslicens.


SUL logo. Länk till Suomen Urheiluliiton hemsida.