Bli medlem

Välkommen med i vår förening!

Av alla, som deltar i Lovisa Tors verksamhet oberoende av idrottsgren och sektion, uppbärs årligen för perioden 1.5 – 30.4 medlemsavgift. Medlemsavgiften är 25€/person oberoende av ålder och idrottsgren. För hedersmedlemmar är avgiften förstås frivillig. Du kan även ansluta dig som understödande medlem. Medlemsavgiften fastställs på föreningens årsmöte.
OBS! Sektionerna/lagen kan förutom medlemsavgiften uppbära grenspecifika avgifter.

Vår E-postadress är info@tor.fi

Fyll i medlemsansökan

Fyll i förnamn och efternamn
Fyll i födelseår
Fyll i hemadress, postnummer och ort
Fyll i telefonnummer
Fyll i telefonnummer