Spänning inför jul

Julkalender

Försäljningstid 1.11 – 15.12.2023
Pris 6 €

LOTTERIETS VINSTNUMMER 2023

Varje dag lottas 8 vinster ut, sammanlagt 192 st. Intäkterna från försäljningen används till förmån för juniorverksamheten i föreningen.

Vinsterna kan lösas ut från Lovisa Team Sportia-affären (f.d. Sjöbloms Sport), Drottninggatan 11, genom att uppvisa hela kalendern, ta alltså inte bort vinstluckan från kalendern. Huvudvinsten, ett 250 € köpkort, utlottas 24.12.2023
Vinsterna bör utlösas senast 29.2 2024. OBS! Utlösningstiden har förlängts.

LUCKAVINSTNUMMER
1.121061, 1390, 1873, 955, 1710, 912, 1839, 527
2.12682, 517, 76, 867, 495, 140, 674, 1072
3.121530, 1364, 923, 1714, 1343, 988, 1522, 1919
4.121905, 1739, 1299, 89, 1718, 1363 , 1897, 295
5.12805, 639, 199, 989, 618, 263, 797, 1195
6.121370, 1204, 763, 1554, 1183, 828, 1362, 1759
7.121365, 1199, 758, 1549, 1178, 823, 1357, 1754
8.12861, 695, 255, 1045, 674, 319, 853, 1251
9.12595, 429, 1989, 779, 408, 53, 587, 985
10.121524, 1359, 918, 1708, 1337, 982, 1516, 1914
11.121015, 849, 409, 1199, 828, 473, 1007, 1405
12.121226, 1061, 620, 1411, 1039, 684, 1218, 1616
LUCKAVINSTNUMMER
13.121453, 1287, 1847, 1637, 1266, 911, 1445, 1843
14.1211, 1845, 1405, 195, 1824, 1469, 3, 401
15.121956, 1790, 1349, 140, 1769, 1414, 1948, 345,
16.12987, 821, 381, 1171, 800, 445, 979, 1377
17.121119, 953, 512, 1303, 932, 576, 1111, 1508,
18.12143, 1978, 1537, 327, 1956, 1601, 135, 533
19.121583, 1417, 977, 1767, 1396, 1041, 1575, 1973
20.121278, 1113, 672, 1462, 1091, 736, 706, 1104
21.12487, 321, 1881, 671, 300, 1945, 479, 877
22.121200, 1034, 593, 1384, 1013, 657, 1191, 1589
23.12687, 521, 81, 871, 500, 145, 679, 1077
24.1274, 1908, 1467, 258, 1887, 1531, 66, 463

Loviisa Tors julkalender

Varje sektion inom Lovisa Tor säljer även i år julkalendrar, där varje lucka är en lott. Vinsterna är i huvudsak inhemska kvalitetsprodukter och presentkort till affärer i Lovisa.
Kalendern kostar 6 €.