Vuosikokous

Årsmöte 2022

Lovisa Tors årsmöte hölls 25.9 2022 i Lovisa Idrottshall. På mötet behandlades stadgeenliga ärenden.
Föreningens medlemsavgift fastslogs till 25€/medlem.
Till föreningens ordförande återvaldes enhälligt Leif Holmberg.
Mötet beslöt tilldela Ralf ”Affe” Lindén föreningens mest prestigefyllda vandringspris, Victor Smeds pokal. Ralf har under årtionden deltagit i föreningens verksamhet och är alltid redo att delta då det behövs funktionärer eller talkofolk. Att sköta om skidspåren står också Ralfs hjärta nära.