Julkalenderlotteri 2021

Lovisa Tors alla sektioner säljer även i år julkalendrar där alla luckor = lott. Varje dag utlottas 10 st vinster vilka till stor del är inhemska kvalitetsprodukter och köpkort till olika lovisaföretag. Antal vinster är 240 och vinsternas värde är 6913€.
Intäkterna används till juniorarbetet inom föreningens sektioner.
Kalenderns pris är 6€.

Kalendrarna säljs av föreningsmedlemmarna samt av bl.a. Team Sportia (fd. Sjöles Sportbutik) på Drottninggatan 11.
Försäljningstiden är 1.11 – 15.12 2021.

Vinsterna kan utlösas från Team Sport-affären (fd. Sjöbloms Sport) i Lovisa, Drottninggatan 11, genom att uppvisa hela kalendern. Lösgör alltså inte vinstluckorna. Vinsterna bör utlösas senast 15.2 2022.
Huvudvinsten, ett 250€ köpkort, utlottas 24.12.

Vinstnumror

1.12.   

2.12.   

3.12.    

4.12.     

5.12.     

6.12.    

7.12.     

8.12.      

9.12.      

10.12.     

11.12. 

12.12.     

13.12.      

14.12.     

15.12.   

16.12.     

17.12      

18.12.     

19.12.    

20.12.    

21.12.  

22.12.    

23.12.    

24.12.   

Lovisa Tor tackar alla som köpt kalendrar samt alla sponsorer för understödet och önskar alla EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!

This post is also available in: Finska