Julkalenderlotteri 2021

Lovisa Tors alla sektioner säljer även i år julkalendrar där alla luckor = lott. Varje dag utlottas 10 st vinster vilka till stor del är inhemska kvalitetsprodukter och köpkort till olika lovisaföretag. Antal vinster är 240 och vinsternas värde är
6426 €.
Intäkterna används till juniorarbetet inom föreningens sektioner.
Kalenderns pris är 6€.

Kalendrarna säljs av föreningsmedlemmarna samt av bl.a. Team Sportia (fd. Sjöles Sportbutik) på Drottninggatan 11 samt en del andra affärerer samt i Lovisa bowlingshalls cafeteria..
Försäljningstiden är 1.11 – 15.12 2021.

Vinsterna kan utlösas från Team Sport-affären (fd. Sjöbloms Sport) i Lovisa, Drottninggatan 11, genom att uppvisa hela kalendern. Lösgör alltså inte vinstluckorna. Vinsterna bör utlösas senast 28.2 2022 (tiden har förlängts med 2 veckor).
Huvudvinsten, ett 250€ köpkort, utlottas 24.12.

Vinstnumror

1.12   471    264    2213    701   237    2293    461    958   130    114

2.12   670    463    2413    901    437    2493    660    1158    330    313

3.12   1849    1642    1091    2079    1615    1171    1839    2336    1508    1491

4.12   202    2495    1944    432    2468    2024    192    689   2361    2344

5.12   1062    855 304   1292    828    384    1052    1549    721    705

6.12   1471    1264    713    1701    1237    793    1461    1958    1130    1114

7.12.   1847    1640    1089    2077    1613    1169    1837    2334    1506    1490

8.12   221    14    1963    451    2487    2043    211    708   2380    2364

9.12   1933    1726    1175    2163    1699    1255    1923    2420    1592    1575

10.12  1690    1483    932    1920    1456    1012    1680    2177    1349    1333

11.12   1706    1499    948    1936    1472    1028    1696    2193    1365    1349

12.12  1451    1244    693    1681    1217    773    1441    1938    1110    1094

13.12   885   678    127    1115    651    207    875    1372    545    528

14.12    681    474    2423    911    447    3    671    1168    340    324

15.12    1566    1358    808    1796    1332    888    1555    2053    1225    1208

16.12.    1764    1557    1006    1994    1530    1086    1754    2251    1423    1407

17.12.    371    164    2114    602    137    2194    361    858    31    14

18.12.    2038    1831    1280    2268    1804    1360    1364    1861    1033    1017

19.12.    440   233    2182    670    206    2263    430    927   100    83

20.12.    745    538    2488    976    512    68    735    1233    405    388

21.12.    2220    2013    1462    2450    1986    1542    2210    207    1879    1863

22.12.    970    763    212    1200    736    293    960    1457    630    613

23.12.    1766    1559    1008    1996    1532    1088    1756    2253    1425    1409

24.12.    387   180    2129    617    153    2209    377    874    46    29  

Lovisa Tor tackar alla som köpt kalendrar samt alla sponsorer för understödet och önskar alla EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!

This post is also available in: Finska