Avgifter

Att delta i Lovisa Tors friidrottsverksamhet är inte dyrt. För bara några tior per år kan du delta i träningar, tävlingar och all annan verksamhet som friidrottssektionen ordnar.

Medlemsavgift i Lovisa Tor 1.5 2021 – 30.4 2022

Av alla, oberoende av idrottsgren och sektion, uppbärs Tors medlemsavgift en gång per år för perioden 1.5-30.4. Avgiften uppbärs i början av året. Avgiften är 25 €/person/år oberoende av ålder. Medlemsavgiften fastslås årligen på Tors årsmöte i augusti.

Friidrottssektionens säsongavgift Tor 1.5 2021 – 30.4 2022

Av alla, som deltar i friidrottssektionens veksamhet (tävlingar i Lovisa, ledda träningar, idrottsklubbar, medlemsverksamhet mm.) uppbärs säsongavgift, vars storlek är 30 €/person oberoende av ålder.
Ifall flera än tre personer från samma familj deltar, är avgiften 50 €/familj. I avgiften ingår också en T-skjorta med Tor-logo. Avgiften gäller perioden 1.5 – 30.4 och den uppbärs under våren,
Tävlande medlemmar har också möjlighet att få delta i träningsläger, värdetävlingar mm. sponsorerade av Tor.

Friidrottslicens

I vissa tävlingar, t.ex. Tors serietävlingar och mästerskap, ÖK-tävlingar och några andra inofficiella tävlingar, kan man delta utan att ha inlöst friidrottslicens.

För att kunna delta i alla övriga tävlingar bör man anmäla sig via SUL:s Kilpailukalenteri. För att kunna göra det krävs, att man har en ikraftvarande friidrottslicens. Bekanta dej med Kilpailukalenteri.

Enligt beslut av Suomen Urheiluliitto är licens obligatorisk i alla officiella friidrottstävligar.

Allmänt om friidrottslicensen/Sporttiurva,

 13-vuotiaiden ja nuorempien Sporttiturva – Yleisurheilu.fi    

         14-vuotiaiden ja sitä vanhempien Sporttiturva – Yleisurheilu.fi

 

Lovisa Tor rekommenderar varmt, att alla idrottare, som på något sätt deltar i vår verksamhet, inlöser licens = olycksfallsförsäkring.