Aktuellt

This post is also available in: Finska

Friidrottsektionens säsongavslutning och prisutdelning  2021

Säsongavslutningen hålls xx.xx 2021 kl. xx på centralidrottsplanen. Prisen från serietävlingarna och mästerskapstävlingarna delas ut. Alla deltagare premieras. Vi ordnar också en lekfull mångkamp bland familjerna. Till slut grillar vi korv! Välkomna!

Friidrottsektionens säsongavgift 1.5 2021 – 30.4 2022

Friidrottssektionens säsongavgift 30€/person kommer att inkasseras under mars 2022. Fakturan skickas per e-post till alla föräldrar vars barn samt vuxna som deltagit i Tors friidrottsverksamhet under perioden 1.5 2021 – 30.4 2022. Fakturan sänds per e-post ifall vi känner till den, i annat fall per post.

Lovisa Tors medlemsavgift 1.5 2021 – 30.4 2022

Lovisa Tors medlemsavgift  XX€/person (gäller alla sektioner och inkluderar inte sektions-/lagvisa avgifter) kommer att faktureras under mars 2022. Fakturan skickas i fall av möjlighet per e-post, i annat fall per post.
Medlemsavgiftens storlek för 1.5 2021 – 30.4 2022 fastslås i augusti 2021 av årsmötet.

Ersättning för deltagande i värdetävlingar

Idrottare, som under 2021 representerar Lovisa Tor i NÅID-, SFI- och FM-tävlingar kan ansöka av föreningen om understöd för deltagaravgifter, resor (0,10 €/km eller för buss eller tåg), inkvartering och måltider enligt av friidrottssektionens styrelse fastställda regler. Ersättning för deltagande i övriga värdetävlingar behandlas från fall till fall.

Erhållande av ersättning förutsätter att ifrågavarande idrottare på sätt eller annat deltar i friidrottssektionens medelinsamling.

Idrottarna bör senast 10.10 2021 lämna in till friidrottssektionens ordförande ett sammandrag av tävlingskostnaderna jämte kvitton över erlagda utgifter.