Julkalenderlotteri 2018

Lovisa Tors alla sektioner säljer även i år julkalendrar där alla luckor = lott. Varje dag utlottas 8 st vinster vilka till stor del är inhemska kvalitetsprodukter. Antal vinster är 192 och vinsternas värde är 6500€.
Intäkterna används till juniorarbetet inom föreningens sektioner. Kalenderns pris är 6€.

Kalendrarna säljs av föreningsmedlemmarna samt av bl.a. Team Sportia (fd. Sjöles Sportbutik) på Drottninggatan 11. Försäljningstid 1.11 – 15.12 2018.

Vinstnumror

1.12            

2.12     

3.12       

4.12    

5.12     

6.12    

7.12     

8.12     

9.12    

10.12.   

11.12            

12.12    

13.12    

14.12    

15.12        

16.12      

17.12         

18.12      

19.12      

20.12     

21.12       

22.12      

23.12      

24.12      

 

Vinsterna kan utlösas från Team Sport-affären (fd. Sjöbloms Sport) i Lovisa, Drottninggatan 11, genom att uppvisa hela kalendern. Lösgör alltså inte vinstluckorna.
Huvudvinsten, ett 250€ köpkort, utlottas 24.12.

Vinsterna bör utlösas senast 31.1 2019.

Lovisa Tor tackar alla som köpt kalendrar samt alla sponsorer för understödet och önskar alla EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!

This post is also available in: Finska