Julkalenderlotteri 2018

Lovisa Tors alla sektioner säljer även i år julkalendrar där alla luckor = lott. Varje dag utlottas 8 st vinster vilka till stor del är inhemska kvalitetsprodukter. Antal vinster är 192 och vinsternas värde är 6783 €.
Intäkterna används till juniorarbetet inom föreningens sektioner. Kalenderns pris är 6€.

Kalendrarna säljs av föreningsmedlemmarna samt av bl.a. Team Sportia (fd. Sjöles Sportbutik) på Drottninggatan 11.
Försäljningstiden är 1.11 – 15.12 2018.

Vinstnumror

1.12     1337      1088      428      1613      1056      524      1325      1921   

2.12      578      329      2668      854      297      2764      566      1162

3.12      491      242      2582      767      210      2678      479      1076    

4.12      2167      1919      1258      2443      1887      1354      2155      2752

5.12      59      2811      2150      335      2779      2246      47      644

6.12     1418      1169      509      1694      1137      605      1406      2003

7.12     1548      1300      639      1825      1268      735      1536      2133

8.12     1100      852      191      1377      820      287      1088      1685

9.12     282    34    2373    2152    1595    1062    1864    2460

10.12   2490    2242    1581    2767    2210    1677    2478    75

11.12    792    543      2882    1068    511    2978    779    1376         

12.12     976    727    67    1252    695    163    964    1560

13.12    870    622    2961    1147    590    57    858    1455

14.12    1344    1095    435    1620    1063    531    1332    1929

15.12    1478    1230    569    1754    1198    665    1466    2063

16.12     2717    2468    1807    2993    2436    1903    704    301

17.12     532    283    2623    808    251    2719    520    1117

18.12     462    213    2552    738    181    2648    450    1046

19.12      1277    1029    368    1553    997    464    1265    1862

20.12     321    73    2412    567    40    2508    309    906

21.12      1399    1150    489    1675    1118    586    1387    1983

22.12     470    222    2561    747    190    2657    458    1055

23.12     1824    1576    915    2100    1543    1011    1812    2409

24.12     170    2922    2261    447    2890    2357    158    755    2761

 

Vinsterna kan utlösas från Team Sport-affären (fd. Sjöbloms Sport) i Lovisa, Drottninggatan 11, genom att uppvisa hela kalendern. Lösgör alltså inte vinstluckorna.
Huvudvinsten, ett 250€ köpkort, utlottas 24.12.

Vinsterna bör utlösas senast 31.1 2019.

Lovisa Tor tackar alla som köpt kalendrar samt alla sponsorer för understödet och önskar alla EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!

This post is also available in: Finska