Julkalenderlotteri 2019

Lovisa Tors alla sektioner säljer även i år julkalendrar där alla luckor = lott. Varje dag utlottas 9 st vinster vilka till stor del är inhemska kvalitetsprodukter. Antal vinster är 192 och vinsternas värde är 6721 €.
Intäkterna används till juniorarbetet inom föreningens sektioner.
Kalenderns pris är 6€.

Kalendrarna säljs av föreningsmedlemmarna samt av bl.a. Team Sportia (fd. Sjöles Sportbutik) på Drottninggatan 11.
Försäljningstiden är 1.11 – 15.12 2019.

Vinstnumror

1.12      1687      1438      778      1963      1406      874      1675      2272      1278

2.12     2568      2319      1658      2844      2287   1754     2556      152      2159

3.12      152      2904      2243      429      2872      2339      140      737      2743

4.12      2442      2193      1533      2718      2161      1629      2430      27      2033

5.12      1491      1242      582      1767      1210      678      1479      2075      1082

6.12      687      438      2777      963      406      2873      674      1271      278

7.12      443      194      2534      719      162      2630      431      1028      34

8.12      249      3000      2339      525      2968      2435      236      833      2840

9.12      2792      2543      1882      68      2511      1978      2780       376      2383

10.12    763     514      2853      1039      482      2950      751      1347      354

11.12    1360      1111      451      1636      1079      547      1348      1945      951

12.12     259      11      2350      536      2979      2446      247      844      2851

13.12       2811      2563      1902      88      2531      1998      2799      396      2403

14.12     2162      1914      1253      2438      1881       1349      2150      2747     1753

15.12      538      290      2629      815      258      2725      526      1123      130

16.12      2610      2361      1701      2886      2329      1797      2598      194      2201

17.12       1093      844      184      1369      812      280      1081      1677      684

18.12     2095      1847      1186      2372      1815      1282       2083      2680      1687

19.12      512      263      2602      788      231      2699      500      1096      103

20.12      450      202      2541      727      170      2637      438      1035      42

21.12       692      444      2783      969      412      2879      680      1277      284

22.12      1753      1504      843      2029      1472      939      1740      2337      1344

23.12      686      437      2777      962      405      2873      674      1271      277

24.12      1323      1075      414      1600      1043      510      1311      1908      915

Vinsterna kan utlösas från Team Sport-affären (fd. Sjöbloms Sport) i Lovisa, Drottninggatan 11, genom att uppvisa hela kalendern. Lösgör alltså inte vinstluckorna.
Huvudvinsten, ett 250€ köpkort, utlottas 24.12.

Vinsterna bör utlösas senast 15.2 2020.

Lovisa Tor tackar alla som köpt kalendrar samt alla sponsorer för understödet och önskar alla EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!

This post is also available in: Finska