Träningar

This post is also available in: Finska

Friidrottsträningar hösten-vintern 2019-2020

Friidrottsbetonad idrottsklubb för under 8-åringar i jumpasalen i Harjurinteen koulu

 • torsdagar kl. 17.30-18.30
  Sista träningen på hösten är torsd. 12.12. Efter julpausen fortsätter vi fr.o.m. 2.1..
  P.g.a. studentskrivningarna är salen stängd 5-26.3
  Ledare : Wilma Huhtanen eller Helena Forsbäck-Turunen.

Träningar för de äldre friidrottarna

 • De äldre friidrottarna har möjlighet att träna tillsammans med Borgå Akilles i Agricola hallen.
  Träningarna börjar i mitten av oktober, närmare information senare.
 • Kolla träningstiderna här  http://www.akilles.fi/friidrott/traning-harjoitus/


Anmälning
på platsen direkt till ledaren till både träningarna och klubben.
Man kan komma med också mitt under säsongen.
Såväl gamla som nya deltagare är välkomna!

Deltagaravgifter, se här