Avgifter

This post is also available in: Finska

Att delta i Lovisa Tors friidrottsverksamhet är inte dyrt. För bara några tior per år kan du delta i träningar, tävlingar och all annan verksamhet som friidrottssektionen ordnar.

Medlemsavgift i Lovisa Tor

Av alla, oberoende av idrottsgren och sektion, uppbärs Tors medlemsavgift en gång per år (i slutet av året). Avgiften är för tillfället 15 €/person/år oberoende av ålder.

Friidrottssektionens säsongavgift

Av alla, som deltar i friidrottssektionens veksamhet (tävlingar i Lovisa, ledda träningar, idrottsklubbar, medlemsverksamhet mm.) uppbärs säsongavgift, vars storlek är 20 €/person oberoende av ålder. Ifall flera än tre personer från samma familj deltar, är avgiften 50 €/familj. I avgiften ingår också en T-skjorta med Tor-logo.
Tävlande medlemmar har också möjlighet att få delta i träningsläger, värdetävlingar mm. sponsorerade av Tor.

Friidrottslicens

I vissa tävlingar, t.ex. Tors serietävlingar och mästerskap, ÖK-tävlingar och några andra inofficiella tävlingar, kan man delta utan att ha inlöst friidrottslicens.

För att delta i alla övriga tävlingar bör man anmäla sig via SUL:s Kilpailukalenteri. För att kunna göra det krävs att man har en ikraftvarande friidrottslicens. Bekanta dej med Kilpailukalenteri.

Enligt beslut av Suomen Urheiluliitto är licens obligatorisk i alla officiella friidrottstävligar.

Licensen kostar fr.o.m. 1.10.2016:
* 2003 eller tidigare födda 27 € (14-åringar och äldre)
* 2004 – 2009 födda 17 € (8-13-åringar)
* 2010 och senare födda 10 € (7-åringar och yngre)

I licensen ingår:
* olycksfallsförsäkring i IF (år 1998 eller senare födda)
* möjlighet att anmäla sig via Kilpailukalenteri

OBS! Ifall du är 20 år eller äldre bör du själv se till att du har en tillräckligt täckande olycksfallsförsäkring.

* Spurtti News -tidningen till 8 – 13 åringar (1 st/familj, 2004 – 2009 födda).
* Lov att delta i  av SUL underlydande tävlingar

Licensen är ikraft: Licens och till den hörande olycksfallsförsäkringen, som är köpt efter 1.10 2016, är ikraft f.r.o.m köpdagen fram till 31.12 2017.

Bekanta dej med licensen här.   Du kan betala licensen här.

Lovisa Tor rekommenderar, att alla idrottare, som på något sätt deltar i vår verksamhet, inlöser licens.