Avgifter

Att delta i Lovisa Tors friidrottsverksamhet är inte dyrt. För bara några tior per år kan du delta i träningar, tävlingar och all annan verksamhet som friidrottssektionen ordnar.

Medlemsavgift i Lovisa Tor

Av alla, oberoende av idrottsgren och sektion, uppbärs Tors medlemsavgift en gång per år för perioden 1.5-30.4. Avgiften uppbärs i mars Avgiften är 20 €/person/år oberoende av ålder.

Friidrottssektionens säsongavgift

Av alla, som deltar i friidrottssektionens veksamhet (tävlingar i Lovisa, ledda träningar, idrottsklubbar, medlemsverksamhet mm.) uppbärs säsongavgift, vars storlek är 20 €/person oberoende av ålder. Ifall flera än tre personer från samma familj deltar, är avgiften 50 €/familj. I avgiften ingår också en T-skjorta med Tor-logo. Aviften gäller perioden 1.5 – 30.4 och den uppbärs i mars.
Tävlande medlemmar har också möjlighet att få delta i träningsläger, värdetävlingar mm. sponsorerade av Tor.

Friidrottslicens

I vissa tävlingar, t.ex. Tors serietävlingar och mästerskap, ÖK-tävlingar och några andra inofficiella tävlingar, kan man delta utan att ha inlöst friidrottslicens.

För att delta i alla övriga tävlingar bör man anmäla sig via SUL:s Kilpailukalenteri. För att kunna göra det krävs att man har en ikraftvarande friidrottslicens. Bekanta dej med Kilpailukalenteri.

Enligt beslut av Suomen Urheiluliitto är licens obligatorisk i alla officiella friidrottstävligar.

Allmänt om friidrottslicensen/Sporttiurva, se https://www.yleisurheilu.fi/sites/default/files/451318s_sul_lapset_barn.pdf

Lovisa Tor rekommenderar varmt, att alla idrottare, som på något sätt deltar i vår verksamhet, inlöser licens = olycksfallsförsäkring.