Aktuellt

This post is also available in: Finska

Säsongavslutning och prisutdelning sön. 17.9 2017 kl. 17

Alla idrottare, som under sommaren deltagit i antingen Tors mästerskap eller i serietävlingarna, premieras i samband med säsongavslutningen. Dessutom erhåller de idrottare, som uppnåt minst A-klassresultat, köpkort. Ifall man inte hade möjlighet att närvara, kan man hämta sitt pris av Karolina Hovi på Lovisa stads fritidsbyrå i Forum.
Vi samlas vid Skyttis och går eller cyklar längs spånbanan till grillplatsen c. 1 km från Skyttis. Korvgrillning och prisutdelning. Även föräldrar, klubbdeltagare, funktionärer  mm. är välkomna.

Ersättning för deltagande i värdetävlingar

Idrottare, som under 2017 representerat Lovisa Tor i NÅID-, SFI- och FM-tävlingar kan ansöka av föreningen om understöd för deltagaravgifter, resor (0,10 €/km eller för buss eller tåg), inkvartering och måltider enligt av friidrottssektionens styrelse fastställda regler. Ersättning för deltagande i övriga värdetävlingar behandlas från fall till fall.
Idrottarna bör senast 10.10 2017 lämna in till friidrottssektionens ordförande ett sammandrag av tävlingskostnaderna jämte kvitton över erlagda utgifter.