Aktuellt

This post is also available in: Finska

Friidrottsektionens säsongavgift 1.5 2017 – 30.4 2018

Friidrottssektionens säsongavgift 20€/person kommer att inkasseras under mars 2018. Fakturan skickas per e-post till alla föräldrar vars barn samt vuxna som deltagit i Tors friidrottsverksamhet under perioden 1.5 2017 – 30.4 2018. Fakturan sänds per e-post ifall vi känner till den, i annat fall per post.

Lovisa Tors medlemsavgift 1.5 2017 – 30.4 2018

Lovisa Tors medlemsavgift 15€/person (gäller alla sektioner) kommer att faktureras under mars 2018. Fakturan skickas i fall av möjlighet per e-post, i annat fall per post.

Ersättning för deltagande i värdetävlingar

Idrottare, som under 2018 representerar Lovisa Tor i NÅID-, SFI- och FM-tävlingar kan ansöka av föreningen om understöd för deltagaravgifter, resor (0,10 €/km eller för buss eller tåg), inkvartering och måltider enligt av friidrottssektionens styrelse fastställda regler. Ersättning för deltagande i övriga värdetävlingar behandlas från fall till fall.
Idrottarna bör senast 10.10 2018 lämna in till friidrottssektionens ordförande ett sammandrag av tävlingskostnaderna jämte kvitton över erlagda utgifter.