Avgifter

Tävlingslicens

Vi rekommenderar friidrottslicens, i vilken även ingår en olycksfallsförsäkring (gäller för personer under 20 år), för alla idrottare, som deltar i Tors verksamhet, även för dem, som bara deltar i träningar eller klubbverksamhet eller endast deltar i föreningens egna tävlingar. De som fyllt 20 år bör själva se till att de har en tillräckligt täckande olycksfallsförsäkring. Försäkringen är ikraft på säväl träningar, klubbverksamhet som i tävlingssammanhang.
Priset för licensen är för personer över  14 år 27e, 8-13 år 17 e och 7 år och yngre 10e/år. I licensen ingår olycksfallsförsäkring i IF samt Spurtti News-tidningen (för 8-13-åringar) samt tävlingsrätt i tävlingar underställda SUL, SFI och NÅID.
För att kunna anmäla sig till tävlingar via Kilpailukalenteri bör man ha licens.
Var och en betalar själv sin licens.

Tors medlemsavgift

Till alla, som deltar i Lovisa Tors verksamhet, sänds under hösten en medlemsavgiftsfaktura. Medelemsavgiften är 15 e obereoende av ålder och i vilken idrottsgren/sektion man deltar i.

Friidrottssektionens säsongavgift

Friidrottsektionens säsongavgift är 20 /person. Ifall tre (3) eller flera personer från samma familj deltar, är familjeavgiften 50 e.
Avgiften faktureras eller kan även betalas kontant i samband med Tors friidrottsevenemang.
I avgiften ingår rätt att delta i all friidrottsverksamhet (tävlingar, ledda träningar, klubbverksamhet mm.) som sektionen ordnar samt en TOR T-skjorta.  Skjortan fås då säsongavgiften är betald, kom överens om leverans med Helena F-T, tfn 040 7628606.

Dessutom har idrottarna rätt att delta i vissa träninsläger samt delta i vissa tävlingar (värdetävlingar, SFIM samt NÅID-tävlingar) på föreningens bekostnad. Kom alltid i förhand överens om ev. ersättning!